Skrifter, 1958

Jag vill vara med i leken

Om texten

I samband med sina första arbeten för teve skriver Bergman en kort artikel i vilken han deklarerar sin "beredskap att rusa in på scenen och slå kullerbyttor".