Skrifter, 1960

Kära skrämmande publik

"Får jag vördsamt anhålla om ett stänk medlidande?"

Om texten

Bergman inlåter sig i dialog med en imaginär åskådare.