Skrifter, 1941

[Kärringbroö stod det på bryggans anslagstavla]

Strindbergsinfluerat pjäsutkast om sommarfirande i havsbandet.

Om texten

Fragmentet är odaterat så årtalet är en gissning.

Plötsligt kände han blickar i ryggen. Han vände sig om. Grabben stod rätt upp och ner och tittade efter honom.

Detta tyckte Palle var otrevligt.