Skrifter, 1984

Kommentarer till Dokument Fanny och Alexander

Om texten

Transkription av föredrag hållet på Cinemateket i Stockholm i samband med visning av Arne Carlssons film.