Skrifter, 1959

[Ledarartikel 1959]

Kritisk kommentar till den höga beskattningen av svensk film.

Om texten

Under 50-talet rådde en livlig debatt om den svenska filmbranschens kris och om skatternas roll i detta. Småningom ledde diskussionen till övergripande reformer och statsunderstöd, krönt av bildandet av Svenska Filminstitutet 1963.