Skrifter, 1951

Leka med pärlor

Artikel i SF:s programblad.

"Man föreställer sig gärna att film hör till de korta varorna."

Om texten

Bergman berättar om Sommarleks förlaga Marie och om filmarbete över huvud taget.

Någon har sagt att film är en mans jobb: regissörens. Det är lögn. Jag har räknat ut att etthundratjugonio personer varit mer eller mindre inblandade i "Sommarlek", antagligen har jag glömt åtskilliga. En film är sannerligen som en tusenfoting, alla fötterna måste dessutom ha samma takt.