Skrifter, 1946

Möte

Ännu en autointervju.

Om texten

I programbladet till Rakel och biografvaktmästaren iscensätter Bergman en ironisk dialog mellan pjäsens författare och regissör (det vill säga han själv i bägge fallen).