Skrifter, 1956

[Om Det sjunde inseglet]

Om texten

Bergman återberättar sina minnen av kyrkomålningar som han bevittnade i sällskap med sin far under barndomen och nämner kortfattat sina intentioner med filmen.