Skrifter, 1945

[Om Reducera moralen]

Programblad till Sune Bergströms Reducera moralen.

Om texten

Men snarare än att skriva så mycket om pjäsen berättar direktören Bergman om att teatern återfått sitt statsstöd.