Skrifter, 1961

[Om] Såsom i en spegel

Artikel i programbladet till Såsom i en spegel.

Om texten

Bergman framhåller film och annan föreställningskonst som kulthandlingar utförda av präster med ett ansvar inför sin publik. Han avvisar även sin tidigare uppfattning om konstnärens kall; numera förstår han konstnären enbart som ett instrument.

På elevskolan talar vi om varför en skådespelare blir skådespelare. Vi kommer till olika resultat, fördjupar oss, förirrar oss. Det är inte så lätt. Lärare och elever rör sig i ett fält som är föga kartlagt, där är många vita fläckar och riskabla avgrunder. Det finnes en teaterteori naturligtvis, men den den är skriven och uttänkt av teoretiker. De praktiserande har varit märkvärdigt förmätna eller outsägligt anekdotala. Undantagen bekräftar regeln.