Skrifter, 1954

[Om Skymningslekar]

Bergmans enda balett skrevs tillsammans med Carl-Gustaf Kruuse. De bägge författade också den korta programtexten gemensamt.

Om texten

Själva baletten handlar om Gustaf III med flera och skrevs för Malmö stadsteater, där Kruuse var balettmästare. Manuskriptet till denna finns emellertid inte bevarat. (Såvitt vi vet! Har någon andra uppgifter kontakta oss gärna på info@ingmarbergman.se).