Skrifter, 1938

[Om Till främmande hamn]

Kommentarer till Sutton Vanes pjäs.

Om texten

Om Bergmans uppsättning på Mäster Olofsgården.