Skrifter, 1942

Operan

Bergmans enda operalibretto, författat på vers.

"Näcken: Jag vill dans' mä Karin till morgonen gryr."

Om texten

Operan – som aldrig blev tonsatt, än mindre spelad – utspelas i en skog befolkad av både Näcken och en huldra.

Librettots fyrtionio sidor återfinns i [Arbetsbok nr 5].

Källor

  • Maaret Koskinen, I begynnelsen var ordet: Ingmar Bergman och hans tidiga författarskap, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2002, ss. 59; 159.