Skrifter, 1968

Reservatet

"En banalitetens tragi-komedi" lyder undertiteln. Bilden nedan visar dock en ytterligare annan titel.

Om texten

Manus till TV-filmen Reservatet (som regisserades av Jan Molander).