Skrifter, 1942

[Reskamraten: Bergmans bearbetning]

Bearbetning av H.C. Andersens berättelse.

Om texten

Det blev aldrig någon uppsättning av denna bearbetning och det är väl tveksamt huruvida den är skall anses vara en av Bergmans skrifter. Nåja.