Skrifter, 1944

Samtal mellan en ekonomichef och en teaterchef

Om texten

Programartikel i samtalsform i samband med höstsäsongens avslutning vid Hälsingborg stadsteater.