Skrifter, 1956

Sex frågor till Ingmar Bergman

Om texten

Bergman talar om sig själv som en borgerlig person och som "en ofödd skådespelare".