Skrifter, 1993

Sista skriket

En lätt tintad moralitet.

Om texten

Pjäs utifrån Bergmans fantasier om stumfilmsregissören Georg af Klercker.