Skrifter, 1944

Skoltiden ett 12-årigt helvete

Inlägg i en hetsig debatt.

Om texten

Med anledning av premiären av Hets skriver Bergman en artikel om sina egna, inte heller så soliga, skolminnen.