Skrifter, 1950

Sommarleken

Manus till filmen med nästan samma namn.

Om texten

Manuset till Sommarlek var en utveckling av Marie, vilket han skriver om här.