Skrifter, 1946

Svensk film och teater: Ett samgående eller motsatsförhållande

Om texten

Föredrag hållet den 3 februari 1946 i Höganäs stadshus. Annonsen ovan är det enda belägg för att föredraget någonsin hållits: något eventuellt manuskript har inte stått att finna.