Skrifter, 1981

Tal i Dallas

Om texten

Föredrag hållet vid mottagandet av The First Algur H. Meadows Award for Excellence in the Arts, May 9, 1981.