Skrifter, 1980

[Teaterkris, Teaterkriser]

Om texten

Fem sidor med handskrivna reflektioner. Odaterade och utan titel.