Skrifter, 1939

Teatraliskt i stan

Kort presentation av det aktuella teater- och filmutbudet i Stockholm.

Om texten

Bergman rekommenderar särskilt Strindberguppsättningar och några franska filmer.