Skrifter, 1942

Till Publiken! [Clownen Beppo]

Programartikel till Clownen Beppo.

Om texten

Den Else Fisher Bergman här talar om skulle senare bli hans hustru.

Redan i början av Sagoteaterns verksamhet kom jag i kontakt med Else Fischer [sic] som gjorde dansen till Topelius Fågel Blå. Samtalsvis framkom då en idé om ett sorts dansprogram för barn. Det skulle givetvis bli ett ganska intressant försök då man knappast kunde veta hur Sagoteaterns ungdomliga årsklasser skulle reagera inför denna konstform.