Skrifter, 1997

Trolösa

Om texten

"Partitur för ett bildmedium" som blev film av Liv Ullmann.