Skrifter, 1965

Utför med Ingmar Bergman

Fejkad intervju i typisk Bergmanstil.

Om texten

Hans gamle pseudonym Ernest Riffe får Bergman att sprida sarkasmer om hans kritikers tendens att definiera hans politiska, religiösa och moraliska värderingar.

– Var står ni politiskt?

– Ingenstans. Om det fanns ett parti för rädda mänskor skulle jag ansluta mig. Men mig veterligen finns inget sådant parti.

– Er religiösa attityd?

– Jag tillhör inte någon konfession. Jag tillhandahåller mina egna änglar och demoner.