Skrifter, 1942

[Utkast, 1940-tal]

Fragment i oordning, möjligen härrör de från olika texter. Inte vet vi exakt årtal heller, så 1942 är en gissning.

Om texten

Mord och självmord var favoriter bland Bergmans temata på 1940-talet. Här förekommer bägge:

Martin har slagit sig ner vid sitt skrivbord han har ett nyskrivet brev framför sig och läser långsamt igenom det.

Martin: Käre Broder Erik. Jag ämnar i natt döda mig själv och Marta. Det är en galenskap som kommer närmare från två håll. Dels detta med honom som jag kallar Johan och dels det allt mer olidliga förhållandet mellan Marta och mig.

"Olidliga förhållanden" förekommer som bekant också senare hos Bergman, även om det fysiska våldet verkar ha varit en ungdomsangelägenhet.

Källor

  • Maaret Koskinen, I begynnelsen var ordet: Ingmar Bergman och hans tidiga författarskap, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2002, ss. 300 ff.