Skrifter, 1953

Vi är cirkus!

Om texten

Bergman jämför filmen med cirkus: bägge är populära konstformer som förenar tekniskt kunnande med magi.