Skrifter, 1981

[Vid påsktiden år tolvhundratrettiotre]

Om texten

Odaterat manusutkast utan titel.