Fisken

Fisken
”Hur jag kunde inbilla mig att några normalt funtade producenter skulle nappa på min fisk är en gåta.”
– Ingmar Bergman i Biografbladet 31