Skrifter, 1950

Fisken

"Fars för film" lyder undertiteln till absurd historia om Joakim som möter en fisk som skänker honom tre önskningar.

Om texten

Efter att ha mördat sin hustrus älskare döms Joakim till döden, men undkommer då giljotinen inte fungerar. Hans sista önskan uppfylls: att få regrediera till sin älskarinnas moderliv. Huvudpersonen är densamma som i Joakim Naken, men jämför även Gycklarnas afton], där Frost berättar för Albert om en dröm han har haft, där han blev mindre och mindre tills han slutligen blir ett frö i Almas sköte innan han helt försvinner.