Skrifter, 1939

[Anteckningar om Lycko-Pers resa]

Om uppsättningen på Mäster Olofsgården.

Om texten

Arbetsbok om uppsättningen av Lycko-Pers resa med personförteckningar, scenskisser, scenbilder, m.m.