Skrifter, 1970

[Anteckningar till Drömspelet 1970]

Om texten

Bergmans arbets- och regimanus till 1970 års Drömspel med hans kommentarer.