Skrifter, 1977

[Anteckningar till Ein Traumspiel]

Om texten

Regimanuskriptet till München-uppsättningen av Ett drömspel (i översättning av Peter Weiss) med Bergmans anteckningar.