Skrifter, 1963

[Anteckningar till Ett drömspel 1963]

Om texten

Bergmans regimanus till TV-versionen av Drömspelet med hans kommentarer.