Skrifter, 1941

[Anteckningar till Fadren]

Anteckningarna i regimanuskriptet till Bergmans första uppsättning av Fadren.

Om texten

Föreställningen, som gick på turné, var ett publikfiasko och kritikerna var inte heller nådiga. Men Bergmans regi verkar åtminstone av marginalanteckningarna att döma rimlig. Apropå Ryttmästarens berömda slutmonolog (”Jag tror att ni alla äro mina fiender! Min mor, som icke ville ha mig till världen, därför att jag skulle födas med smärta, var min fiende, när hon berövade mitt första livsfrö dess näring och gjorde mig till en halvkrympling! Min syster var min fiende, då hon lärde mig att jag skulle vara henne underdånig.” O. s. v.) har Bergman exempelvis skrivit följande: ”Dessa repliker fällas i ett fullständigt till bristningsgränsen uppdrivet raseri.”