Skrifter, 1940

[Anteckningar till I Betlehem]

Manusutkast till – får man förmoda – ett tal Bergman höll före föreställningen av I Betlehem.

Om texten

I Betlehem eller Spelet om Kristi födelse spelades i Bergmans regi på Mäster Olofsgården och uppfördes som julspel i Hedvig Eleonora Kyrka. I detta utkast (till programtext eller premiärtal?) finns ett embryo till vissa aspekter av Det sjunde inseglet. Dessutom verkar protestanten Bergman lite avundsjuk på den katolska traditionens multisensoriska och inte så lite kinematografiska liturgi:

De katolska prästerna [före reformationen] visste att mänskorna inte bara skulle ha förkunnelse för sina öron såsom helgonlegender, berättelser om underverk, predikan, utan också synliga bilder, påtagliga framställningar av händelser och situationer ur Den Helga Skrift.

[...]

På juldagen när den stora menigheten samlades i kyrkan till morgonmässan stod alltså krubban med barnen därframme vid högaltaret, omgiven av otaliga vaxljus, skimrande och lysande i himmelsk glans för de vid mörkret vana medeltidsmänskorna. Denna bild grep mer deras sinnen än vilken förkunnelse som helst, och man såg med upprörd längtan fram mot nästa julhögtid, då undret skulle upprepas.