Skrifter, 1942

[Anteckningar till Katinka]

Bergmans manusbearbetning av och anteckningar till Umeåförfattaren Astrid Värings roman Katinka från samma år. Av filmen blev inget mer.

Om texten

Författaren till själva texten är förstås Väring, men marginalanteckningarna är Bergmans, liksom en del bearbetningar. Motivet med en spegelbild som visar någonting annat känns exempelvis bekant:

Hon står länge och ser in i sin skumma buckliga lilla väggspegel innan hon går till sängs den kvällen. Men det är inte sitt eget ansikte hon ser i kväll.
Det är en främmande mans – en pojkes – bleka ansikte som spegelns glas visar henne.