Skrifter, 1988

[Anteckningar till Lång dags färd mot natt]

Om texten

Regimanus till O'Neills pjäs med Bergmans kommentarer.