Skrifter, 1943

[Arbetsbok nr 8]

Arbetsbok med tankar om den svenska teatersituationen med mera.

Om texten

Ännu en amatör verkar Bergman inte alltför imponerad av den samtida etablerade svenska teatern:

För det första. Svensk teater av idag tenderar att återgå till ett stadium som man trodde var övervunnet. Det är stjärnornas teater. Det är de enstaka rollprestationernas teater. Dt är inte längre föreställningen som en fast odelbar enhet som är det väsentliga. Det är solospelet.