Skrifter, 1990

Bilder

Bilder är Bergmans andra självbiografi, helt ägnad filmverksamheten.

Ur texten

Bokens utgångspunkt är ett antal inspelade samtal som Bergman förde med sin förläggare Lasse Bergström. Ur detta växte en fascinerande bok fram, där Bergman kritiskt och sakligt går igenom de flesta av sina filmer. Så här låter det exempelvis om den egentliga filmdebuten:

Jag hade redan före inspelningen av Hets bombarderat Carl Anders Dymling med böner om att få göra en egen film, men blivit avvisad. Plötsligt skickade han mig en dansk pjäs. Den hette Moderdyret och var skriven av Leck Fisch­er. Dymling lovade mig att jag skulle få regissera om jag kunde skriva ett bra manu­skript på detta storslagna pekoral. Jag var vild av lycka och skrev på nätterna ett scenario i rasande fart. Jag tvangs sedan bearbeta manuskriptet ett par gång­er innan det bestämdes att jag på sommaren 1945 skulle få göra filmen. Efter framgången med Hets döptes den till Kris. Det visade sig vara ett pas­sande namn.