Skrifter, 1941

[Cirkusen]

Manus till Clownen Beppo som uppfördes först på Sagoteatern och sedan turnerade i folkparkerna.

Om texten

Koreografen Else Fisher fick manuscredit, men det verkar som att det rörde sig om ett intimt samarbete mellan författare och regissör (och inte bara genom att de senare gifte sig). Exempelvis finns hela manuset i Bergmans handskrift. Oavsett om det alltså rör det sig om en verklig bergmanskrift eller bara hans bearbetning av Fischers text, rör det sig knappast om något litterärt storverk:

Vi går
vi går
att boven leta upp.
Så svår
så svår
är vägen ner och upp.

Vi är två modiga clowner.
Oss intet skrämma kan.
Och herr Bofvéns fasoner
vi säkert straffa kan.