Skrifter, 1973

Den glada änkan

"En film av Ingmar Bergman, lättsinnigt nedtecknad efter Lehárs operett".

"Jag tänker inte berätta hela historien, det gud förbjude – filmen ska vara hundrafyrtiofem minuter lång, har jag hört."
Ur inledningen.

Om texten

I genren "aldrig förverkligade projekt" tillhör detta ett av Bergmans mest genomarbetade (och intressanta).