Skrifter, 1948

Den lille trumpetaren och Vår Herre

”Kinematografisk novell” av Bergman.

Om texten

Manuset bearbetades av Gustaf Molander till att bli filmen Eva.

Bergmans förord är kort och kärnfullt:

Jag har skrivit den här filmen som en protest mot mig själv och under i viss mån nya inflytelser. Dessutom har jag försökt föra filmen tillbaka till en rent berättande form och ämnet har varit mig mycket angeläget.

Pavane har i sin essaysamling Det förlorade paradiset formulerat detta: "Det är den kommersiella filmens och vår eviga olycka, att den och vi kommit så långt bort från livets enklaste väsentligheter, att den similivärld den dagligen pådyvlar oss, till slut kommit oss att synas vara den enda rätta."

Det är mycket tänkvärt sagt och klokt.

Jag ber att få rekommendera mig.

Sigtuna 8 januari 1948.

Ingmar Bergman.