Skrifter, 1958

Dialog

– Godmorgon, vad du ser dyster ut!

Om texten

Konversation mellan Bergman och en imaginär författare, där Bergman skriver om filmskaparens ansvar inför sin publik och sin ambivalens inför densamma. Förlaga till den mer berömda essän Varje film är min sista film.