Skrifter, 1939

Experimentteater!

Bergman berättar om två kommande pjäser på Mäster Olofs-gården.

Om texten

Apropå Guldkarossen och Galgmannen skriver Bergman bland annat följande:

Denna teaterafton är avsedd för S.F.P.-are och deras anhöriga. Det finns två möjligheter: antingen kommer ni dit eller också kommer ni inte dit. Vår avsikt är den att framföra sådan dramatik, som inte tas upp på de professionella scenerna. [...] Det blir våra bästa krafter som gå i elden. Vi vill göra vad vi förmå för att värdigt framför dessa oerhört krävande stycken. Ert intresse skulle sporra oss mer.

[Not: S.F.P. var ägare till Mäster-Olofsgården.]

Källor

  • Henrik Sjögren, Lek och raseri: Ingmar Bergmans teater 1938-2002 (Carlssons Bokförlag 2002).