Skrifter, 1939

Experimentteatern igen

Presentation av Pär Lagerkvists Han som fick leva om sitt liv.

Om texten

Pjäsen sattes upp av Bergman för Mäster Olofs-gården.

Under månader har teatersektionen arbetat med Pär Lagerkvists Han som fick leva om sitt liv. Vi har kanske aldrig nedlagt sådan energi och omsorg på just det rent psykologiska utarbetandet av gestalterna, som i detta stycke. En oändlig omsorg har även nedlagts på dekorationsförslag, belysningskombinationer, maskering, m.m.

Källor

  • Henrik Sjögren, Lek och raseri: Ingmar Bergmans teater 1938-2002 (Carlssons Bokförlag 2002).