Teater, 1939

Galgmannen/Guldkarossen

Det dröjer nästan exakt ett år innan Bergman gör sin andra uppsättning efter debuten med Till främmande hamn i april 1938. Denna gång experimenterar Mäster Olofs-gårdens teatersektion under stilla veckan med en dubbelföreställning uppförd i Storkyrkans folkskola.

"Jävla suspekt pjäs egentligen."
Ingmar Bergman

Om uppsättningen

B-man [Ingmar Bergman], "Experiment-teater", i Mäster Olofsgårdens tidning SFP-bladet.

Denna teaterafton är avsedd för S.F.P.-are och deras anhöriga. Det finns två möjligheter: antingen kommer ni dit eller också kommer ni inte dit. Vår avsikt är den att framföra sådan dramatik, som inte tas upp på de professionella scenerna. [...] Det blir våra bästa krafter som gå i elden. Vi vill göra vad vi förmå för att värdigt framför dessa oerhört krävande stycken. Ert intresse skulle sporra oss mer.
 

Källor

  • Ingmar Bergmans Arkiv.
  • Henrik Sjögren, Lek och raseri: Ingmar Bergmans teater 1938-2002, (Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2002).

Medarbetare

  • Doris Rönnqvist, Fru Lyders (Guldkarossen)
  • Inga Nicklasson, Petrine (Guldkarossen)
  • Curt Edgard, William Beck (Guldkarossen)
  • Cai Winter, Överste Toll (Galgmannen)
  • Barbro Hiort af Ornäs, Maria (Galgmannen)
  • Axel E. Bentzonich , Författare "Galgmannen"
  • Runar Schildt, Författare "Guldkarossen"
  • Ingmar Bergman, Regi