Skrifter, 1951

[Godafton syster]

Utkast till scen. Odaterat, så årtalet är en gissning.

Om texten

Anna och Marianne, hustrur till bokförläggaren som fått slaganfall, möts och samtalar på sjukhuset.